Waar staan wij voor?

De stichting Participatie Noaberkracht (SPN) is een verbonden partij van de gemeenten Dinkelland en Tubbergen. Samen staan wij voor een inclusieve samenleving. Een samenleving waarin mensen met een beperking op een vanzelfsprekende wijze kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven.

Wat is inclusie?

Bij inclusie gaat het om:

  • Meedoen in de samenleving
  • Welkom zijn
  • Erbij horen
  • Geaccepteerd worden
  • Niet uitgesloten worden
  • Waardering krijgen
  • Een goed leven hebben
  • Sociale rollen vervullen
  • Iets nuttigs doen
  • Eigen keuzes kunnen maken

Wat is de rol van de SPN?

Inclusie werkt twee kanten op. Iemand met een beperking moet mee willen doen en de samenleving
moet hier open voor staan.

De SPN richt zich voornamelijk op het meedoen in werk. In dat kader bieden we ondersteuning aan beide kanten. We begeleiden, trainen en ontwikkelen mensen met een beperking, tot ze klaar zijn voor de stap naar werk. Aan de andere kant richten wij ons op de samenleving en dan specifiek op de werkgevers. We proberen ze ervan te overtuigen dat mensen met een beperking een verrijking voor hun bedrijf kunnen zijn.

Wat heeft de SPN te bieden?

In de dienstencatalogus staan diensten die bij kunnen dragen aan het realiseren van de inclusieve samenleving. Dit varieert van activering tot het bemiddelen naar regulier werk. Daarbij hanteren we de term ‘beperking’ zo weinig mogelijk. Onze diensten zijn namelijk vooral gericht op de mogelijkheden die de mensen hebben. Bovendien lenen onze diensten zich niet alleen voor mensen met een beperking. Ze zijn veelal ook inzetbaar voor bijvoorbeeld statushouders of mensen die zonder hulp geen werk kunnen vinden. In dit kader spreken we liever over mensen met een ‘afstand tot de arbeidsmarkt.’

De SPN is gespecialiseerd in het begeleiden en ontwikkelen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ons belangrijkste doel is het vinden van het best passende en zo regulier mogelijk werk. Als verbonden partij van de gemeenten Dinkelland en Tubbergen, voeren wij de Sociale Werkvoorziening uit voor deze gemeenten. Daarnaast verlenen we in toenemende mate diensten in het kader van de Participatiewet. Onze expertise wordt voornamelijk ingezet voor opdrachten vanuit de gemeente, het Werkplein of het UWV.