Stichting Participatie Noaberkracht

Stichting Participatie Noaberkracht

Tot voor kort werkte onze stichting alleen voor de gemeente Dinkelland, onder de naam Stichting Participatie Dinkelland (SPD). Vanwege de toetreding van Tubbergen, is onze naam veranderd in Stichting Participatie Noaberkracht (SPN).

De SPN voert de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) uit voor de gemeenten Dinkelland en Tubbergen. Ook voeren wij voor deze gemeenten de regie op een deel van de Participatiewet (Pw). Daarbij gaat het om inwoners met een indicatie voor de Banenafspraak of Beschut Werk (ook wel Nieuw Beschut genoemd). Deze mensen krijgen een dienstverband bij de SPN of worden door ons bemiddeld naar betaald werk.

Kortgezegd is het onze taak om een passende werkplek te zoeken voor inwoners met een arbeidsbeperking en hen in dat werk te begeleiden en te coachen.

De SPN is materieel werkgever voor inwoners van Dinkelland en Tubbergen, die vallen onder de Wsw. Daarnaast hebben we een toenemend aantal medewerkers in dienst, vanuit de Pw of Wajong.
Verder begeleiden we nog enkele medewerkers die onder de regeling Begeleid Werk vallen en zijn er een aantal Wsw medewerkers vanuit andere gemeenten bij de SPN gedetacheerd (inleen).

Opgeteld betekent dit dat de SPN ruim 200 medewerkers heeft, die we inzetten op verschillende werksoorten:

  • De grootste groep is als groenmedewerker gedetacheerd naar Openbare Ruimte Noaberkracht.
  • Een ander deel van de mensen is individueel gedetacheerd, bij verschillende bedrijven in de regio.
  • De medewerkers, die (nog) niet gedetacheerd kunnen worden, verrichten beschut werk.
    Daarbij gaat het hoofdzakelijk om eenvoudige assemblage en in- en ompakwerkzaamheden. Omdat we zelf niet beschikken over een voorziening om beschut werk uit te voeren, kopen we deze werkplekken in.

 

De stichting wordt aangestuurd door een bestuurder-directeur. Het begeleiden en ontwikkelen van onze medewerkers en de deelnemers aan trajecten, gebeurt door teamleiders/jobcoaches.
Binnen dit team verzorgen HRM en Financiën & Controle de personele – en financieel-administratieve ondersteuning. Een organogram van de organisatie is te vinden onder ‘Algemene Info’.

Alle teamleden beschikken over een jarenlange kennis en ervaring met de doelgroep en hebben ook een breed netwerk opgebouwd binnen het sociale domein en het bedrijfsleven.

Deze expertise wordt ook steeds meer ingezet voor opdrachten vanuit het Werkplein of het UWV. Hiervoor voeren we jaarlijks tientallen bemiddelings-, re-integratie- en jobcoachtrajecten uit.
Het is ons streven om al deze mensen dusdanig te ontwikkelen en te begeleiden/coachen, dat ze zo regulier mogelijk werk kunnen (blijven) verrichten.