DISCLAIMER Stichting Participatie Noaberkracht 

Toepassingsbereik

Deze disclaimer is van toepassing op de door Stichting Participatie Noaberkracht (hierna te noemen: SPN) geëxploiteerde website, waaronder in ieder geval www.participatienoaberkracht.nl (hierna te noemen: website), evenals op de door SPN, al dan niet via de website, verstuurde elektronische informatie- en nieuwsberichten.

Disclaimer

De website en overige elektronische informatie- en nieuwsberichten van SPN zijn met zorg samengesteld. Gebruik van enige informatie verkregen via deze website is voor eigen risico van de gebruiker. SPN staat er niet voor in dat de website geen informatie bevat die onjuist, verouderd of incompleet is. SPN is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onvolledige of onjuiste informatie, noch voor schade als gevolg van problemen, veroorzaakt door verspreiding van informatie via het internet. Ook is SPN niet aansprakelijk voor storingen, onderbrekingen, fouten of vertraging die optreden bij het verstrekken van informatie of diensten.

SPN kan de inhoud van de website op elk moment aanpassen, zonder daarover enige mededeling te doen. Op de website en/of in de elektronische informatie- en nieuwsberichten wordt algemene informatie verstrekt over enkele onderwerpen. SPN aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op de website en/of in de elektronische informatie- en nieuwsberichten opgenomen informatie.

Deze website kan (hyper)links bevatten naar websites van andere organisaties en instellingen. Daarnaast kunnen vanuit andere websites links worden gelegd naar deze website. Verwijzingen naar sites, die niet door SPN worden onderhouden, zijn louter ter informatie voor de bezoeker opgenomen. Hoewel SPN uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan SPN niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. SPN aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze  gelinkte websites. Dergelijke hyperlinks zijn slechts opgenomen voor uw informatie en gemak hiervan. Dat betekent niet dat op of via deze websites aangeboden informatie producten of diensten door SPN worden aanbevolen. Het gebruik van een hyperlink is volledig op eigen risico. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SPN is het niet toegestaan links naar onze website te plaatsen.

Het is de gebruiker van de website en/of de ontvanger van de elektronische nieuwsberichten niet toegestaan de inhoud van de website of elektronische informatie- en nieuwsberichten te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van SPN. Indien informatie die op de website is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. SPN garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische informatie- en nieuwsberichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Deze disclaimer is voor het laatst gewijzigd in juni 2021.