De SPN beschikt over een interne en een externe vertrouwenspersoon.
In het ‘protocol en klachtenregeling ongewenst gedrag’ staat hoe je die kunt benaderen.

De vertrouwenspersonen zijn beschikbaar om hulp te bieden aan medewerkers die te maken hebben met ongewenst gedrag.

De vertrouwenspersonen lossen het probleem niet op, maar zijn er in de eerste plaats om de medewerker emotioneel op te vangen, te begeleiden en te ondersteunen.
De vertrouwenspersonen doet niets zonder dat de medewerker dat wil.

In principe is de interne vertrouwenspersoon het aanspreekpunt voor de medewerker.

 

 

Erik Goedhart, teamleider groen en jobcoach

Na diverse banen in de groenvoorziening en de houthandel, ben ik in 1997 bij de Sociale Werkvoorziening terecht gekomen, als uitvoerder binnen de groenvoorziening van Losser.

Door enkele organisatieveranderingen, werk ik nu bij de SPN. Daar ben ik de teamleider van de medewerkers die gedetacheerd zijn naar Openbare Ruimte (groenvoorziening) van Noaberkracht. Ook begeleid ik de mensen die vanuit verschillende doelgroepen een traject doorlopen binnen het groen. Ik probeer ze daarin dusdanig te ontwikkelen, dat ze hun weg vinden naar een “werkende” toekomst.

Een mooie combinatie van het werken in de groenvoorziening en het begeleiden en ontwikkelen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

 

Mijn contactgegevens zijn:
Erik Goedhart
e.goedhart@noaberkracht.nl
tel. 06-51393334

Er kunnen echter redenen zijn om te kiezen voor de externe vertrouwenspersoon.

In dat geval kun je bij Hanneke Hakkers terecht.

Hanneke Hakkers, extern vertrouwenspersoon

Mijn naam is Hanneke Hakkers, vertrouwenspersoon bij Fizie. Fizie is ook de Arbodienst voor de SPN.
Ik werk sinds 2004 met veel plezier in deze organisatie. Vanaf 2018 werk ik als Casemanager Vitaliteit & Gezondheid bij Fizie voor verschillende werkgevers.

Daarnaast ben ik voor een aantal organisaties extern vertrouwenspersoon. Het is ontzettend belangrijk dat werknemers in een prettige en veilige omgeving hun werk kunnen doen. Het mooie en bijzondere aan mijn rol als vertrouwenspersoon is dat ik iemand mag bijstaan als er niet meer prettig en veilig gewerkt kan worden. Een gesprek met een vertrouwenspersoon maakt de situatie vaak overzichtelijker en de aanpak van het probleem eenvoudiger. Samen brengen we de voor- en nadelen van mogelijke oplossingen in kaart. Als resultaat van mijn werk zie ik gelukkig vaak dat mensen uiteindelijk weer lekker in hun vel zitten. Heb jij te maken met ongewenste omgangsvormen of wil je sparren over vermeende mistanden in jouw organisatie? Ik sta je graag te woord.”