De SPN beschikt over een interne en een externe vertrouwenspersoon.
In het ‘protocol en klachtenregeling ongewenst gedrag’ staat hoe je die kunt benaderen.

De vertrouwenspersonen zijn beschikbaar om hulp te bieden aan medewerkers die te maken hebben met ongewenst gedrag.

De vertrouwenspersonen lossen het probleem niet op, maar zijn er in de eerste plaats om de medewerker emotioneel op te vangen, te begeleiden en te ondersteunen.
De vertrouwenspersonen doet niets zonder dat de medewerker dat wil.

 

In principe is de interne vertrouwenspersoon het aanspreekpunt voor de medewerker.

 

 

Erik Goedhart, teamleider groen en jobcoach

Na diverse banen in de groenvoorziening en de houthandel, ben ik in 1997 bij de Sociale Werkvoorziening terecht gekomen, als uitvoerder binnen de groenvoorziening van Losser.

Door enkele organisatieveranderingen, werk ik nu bij de SPN. Daar ben ik de teamleider van de medewerkers die gedetacheerd zijn naar Openbare Ruimte (groenvoorziening) van Noaberkracht. Ook begeleid ik de mensen die vanuit verschillende doelgroepen een traject doorlopen binnen het groen. Ik probeer ze daarin dusdanig te ontwikkelen, dat ze hun weg vinden naar een “werkende” toekomst.

Een mooie combinatie van het werken in de groenvoorziening en het begeleiden en ontwikkelen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

 

Mijn contactgegevens zijn:
Erik Goedhart
e.goedhart@noaberkracht.nl
tel. 06-51393334

Er kunnen echter redenen zijn om te kiezen voor de externe vertrouwenspersoon.

In dat geval kun je bij Mieke Gondrie terecht.

Mieke Gondrie, extern vertrouwenspersoon
Ik ben Mieke Gondrie, woonachtig in Hengelo en kom oorspronkelijk uit Brabant.

Ik ben werkzaam als vertrouwenspersoon en mediator.

Dit doe ik vanuit mijn eigen bedrijf Grip op Conflict.

Iedereen moet wel  met andere mensen samenwerken. Vaak verlopen deze relaties prettig en probleemloos, maar het komt toch regelmatig voor dat de omgang met andere mensen als negatief ervaren wordt. De problemen kunnen variëren van pesten, discriminatie, tot (seksuele) intimidatie, agressie, en geweld.

Dit soort ongewenst gedrag kan een enorme impact hebben op jouw persoonlijke welzijn.

 

Iedere organisatie is verplicht om zijn werknemers een veilige en prettige werkomgeving te bieden. Daar heeft een organisatie zelf ook baat bij. Als jij je immers op je gemak en gewaardeerd voelt, kan je ook optimaal functioneren en al je talenten volledig benutten.